ദോഹ: രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതോടെ വിനിമയ നിരക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്നലെ രൂപയ്ക്കെതിരെ ഖത്തർ റിയാലിന്‍റെ വിനിമയ നിരക്ക് 21 രൂപ 95 പൈസയിലെത്തി.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. വിപണിയിൽ നിരക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ, മോണിറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 21 രൂപ 84 പൈസ വരെ ലഭിച്ചു. ദോഹയിൽ നിന്ന് 1,000 റിയാൽ അയച്ചാൽ 21,840 രൂപ നാട്ടിൽ ലഭിക്കും. വിനിമയ നിരക്കിലെ വർദ്ധനവ് മാസത്തിന്‍റെ തുടക്കമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവാസികൾക്ക് കാര്യമായ പ്രയോജനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, അടിയന്തരമായി നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കാൻ വന്നവർക്ക് നിരക്ക് വർദ്ധനവ് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.

ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യം ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുമെങ്കിലും, നിരക്ക് വർദ്ധനവ് പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്, കാരണം നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ലാഭിക്കാനോ കുടുംബത്തിന് അൽപ്പം കൂടുതൽ നൽകാനോ കഴിയും.

Author

Write A Comment